Konservatoriets Pigekor, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg, +45 24 85 04 27

Korleder: Lone Gislinge: lonegislinge@gmail.com

Formand: Mikkel Fisker: mfi@dahllaw.dk

Kasserer: Jens Peter Fjord: jpfjord@gmail.com

Sekretær: Tina Margrethe Pedersen, skribh@outlook.dk
 
Hjemmesideansvarlig: Joan Gravengaard, joan.gravengaard@gmail.com

Tanteansvarlig: Gudrun Kirk Petersen, gudrun@kirkpetersen.dk

Tøjansvarlig: Dorthe Albertsen, dal@contea.dk

Fadderskabs Sponsoransvarlig: Brian Robert Hansen: brh@tdcadsl.dk

  

 

 

 

Facebook